کامپیوتر

دانلود کارآموزی مدرسه

مشخصات فایل دانلودی: عنوان: کارآموزی مدرسه دسته بندی فایل : کامپیوتر شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می بیشتر بخوانید...

توسط wp2018، قبل
کامپیوتر

دانلود نظریه بازی ها Game theory در ۲۹ اسلاید

مشخصات فایل دانلودی: عنوان: نظریه بازی ها Game theory در ۲۹ اسلاید دسته بندی فایل : کامپیوتر شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و بیشتر بخوانید...

توسط wp2018، قبل
کامپیوتر

دانلود بسته کامل تست نفوذ و امنیت

مشخصات فایل دانلودی: عنوان: بسته کامل تست نفوذ و امنیت دسته بندی فایل : کامپیوتر شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل بیشتر بخوانید...

توسط wp2018، قبل
کامپیوتر

دانلود رهگشای قهستان

مشخصات فایل دانلودی: عنوان: رهگشای قهستان دسته بندی فایل : کامپیوتر شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می بیشتر بخوانید...

توسط wp2018، قبل
کامپیوتر

پاورپوینت و pdf درباره رایانش ابری در ۲۰ اسلاید

پاورپوینت و pdf درباره رایانش ابری در ۲۰ اسلاید بخشی از محتوای اسلاید ها :: چالش هاي رايانش ابري کنترل دسترسي :اطمينان حاصل کردن از اينکه سيستمي که داده هاي شخصي در آن ذخيره ، پردازش و يا استفاده مي شود، تنها توسط افراد با سطح دسترسي مجاز مورد دسترسي بیشتر بخوانید...

توسط wp2018، قبل
کامپیوتر

پاورپوینت آمار

پاورپوینت آمار توضیحات : دارای ۱۷ اسلاید میباشد بخشی از متن : توصیف عددی نتیجه مشاهدات هنگام مطالعه و بررسی نتایج حاصل از اندازه گیری فعالیتها و عملیات مختلف کتابخانه اعداد بسیاری داریم که به صورت خام و گسسته یا در جداول توزیع فراوانی مندرج است؛ اما در اغلب موارد بیشتر بخوانید...

توسط wp2018، قبل
کامپیوتر

پاورپوینت ( اسلاید ) محاسبات ابری (cloud computing)

پاورپوینت ( اسلاید ) محاسبات ابری (cloud computing) توضیحات: پاورپوینتارائه کلاسی با موضوعمحاسبات ابری، در حجم ۲۳اسلاید بخشی از متن: ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي راﯾﺞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي بیشتر بخوانید...

توسط wp2018، قبل
کامپیوتر

پاورپوینت نقش خانواده در ازدواج

پاورپوینت نقش خانواده در ازدواج پاورپوینت نقش خانواده در ازدواج اسلاید خانواده ها می توانند در ازدواج هم نقش مثبت و هم نقش منفی داشته باشند. قبل از هر چیز خانواده ها باید بدانند که با توجه به رشد فرهنگی و اجتماعی، اصول مورد نظر آنان در ازدواج خودشان نمی بیشتر بخوانید...

توسط wp2018، قبل
کامپیوتر

پاورپوینت سهم خاویار در صادرات غیر نفتی ایران

پاورپوینت سهم خاویار در صادرات غیر نفتی ایران توضیحات: پاورپوینتموضوعسهم خاویار در صادرات غیر نفتی ایران، در حجم ۳۴ اسلاید، همراه با تصاویر و جداول بخشی از متن: قاچاق و صید بی‌رویه، آلودگی آب دریا ورود انواع فاضلاب‌ها و آلاینده موجب شده تا نسل ماهیان خاویاری در بزرگترین دریاچه بسته بیشتر بخوانید...

توسط wp2018، قبل
کامپیوتر

پاورپوینت درباره کشور هلند و نظام تحصیلی آموزشی همراه با تصاویر

پاورپوینت درباره کشور هلند و نظام تحصیلی آموزشی همراه با تصاویر پاورپوینت درباره کشور هلند و نظام آموزشی همراه با تصاویر در ۲۸ اسلاید بخشی از متن : —هلندکشوری است کوچک ازقلمروهای پادشاهی هلند درشمال غربی اروپا بابیش از شانزده ونیم ملیون جمعیت . —کم ارتفاع ترین کشوراروپا. — پایتخت بیشتر بخوانید...

توسط wp2018، قبل