دانلود بهترین برنامه های موجود در اینترنت از سایت وردپرس ۲۰۱۸

موضوع دانلود: پاورپوینت درمورد روش شمارش پلاکت


مشخصات فایل عنوان: روش شمارش پلاکت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۲       محتویات روش شمارش پلاکت بااستفاده ازهموسیتومترومیکروسکپ فازکنتراست محاسبه شمارش رتیکولوسیت ESR فاکتورهای مربوط به گلبول قرمز سه مرحله در ESR قابل مشاهده است روش وسترگرین روش وسترگرین تغییریافته منابع خطا — ZSR ( Zeta Sedimentation Rate ) دستگاههای ریدرسدیمان روش میکرو — تفسیر           قسمتی از پاورپوینت •روش شمارش پلاکت بااستفاده ازهموسیتومترومیکروسکپ فازکنتراست: •نمونه خون وریدی برروی EDTAگرفته می شود.استفاده ازخون مویرگی تغییرات بیشتری رانشان می دهد. •محلول رقیق کننده اگزالات آمونیوم۱%درآب مقطراست. •نمونه خون به نسبت ۱:۱۰۰بارقیق کننده رقیق می شود. •پلاکت درزیرمیکروسکپ فازکنتراست به شکل گردیابیضی که غالبا یک یابیش ازیک زائده دارند دیده می شوند. •پلاکتهادر۱۰مربع کوچک (هرطرف ازهموسیتومتر۵مربع)شمرش می شوند.چنانچه تعدادکل پلاکتهای شمرده شده کمتراز۱۰۰است بایدازتعدادمربعهای بیشتری استفاده شود.اگرکل تعدادپلاکتهادرهمه ۵ …

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *